Procesní design

EG Engineering, a.s. poskytuje projekční práce na úrovni „state-of-the-art“, včetně veškerých práci týkajících se EPC projektů. Dále je schopná podílet se na předkomplexním a komplexním vyzkoušení, najíždění a garančních testech.

ROPA/PLYN
Rozsah služeb je zaměřen na průmyslové technologie ropy/plynu a energetiku. Veškeré nabízené technologie jsou důležité pro každodenní život, zejména pro rafinérie, petrochemické závody a dále pro rozmanitý chemický průmysl.

EG Engineering, a.s. se zaměřuje zejména na následující technologie v úsek Oil/Gas a energetika:

  • Návrh destilačních jednotek (atmosférická a vakuová destilace)
  • Návrh jednotky na zpracování zemního plynu (aminové vypírání, separace, zpracování LNG)
  • Jednotka výroby síry, rozšířená o aminové vypíraní, zpracování koncových plynů a bezpečnostní spalování koncových odplynů
  • Flare system design (design, re-design s optimalizací)
  • Návrh potrubních sítí (produktovody, systém produktovodů, návrh kompresního systému, hydraulické výpočty)
  • Chladící systém a návrh chladících věží
  • Produkce páry