Společnost byla založena v září 2016 společností Pactio Invest a.s., která je v současné chvíli i majoritním vlastníkem společnosti.

Management a zaměstnanci se v minulosti podíleli na úspěšné realizaci řady významných projektů, jejich investiční náklady byly v řádu miliard korun českých. Naše společnost může zajistit specialisty ve všech profesích od projektového managementu přes zpracování kompletní dokumentace až po uvedení jednotky do provozu. Tyto osobní reference našich zaměstnanců jsou důkazem toho, že máme dostatečné, zejména technické know-how pro realizaci obdobných projektů. Disponujeme rovněž zaměstnanci s jazykovým vybavením pro realizaci projektů v zahraničí, kde je zákazníkem rusky nebo anglicky mluvící klient.

Naším cílem je společně se zákazníkem a našimi subdodavateli najít optimální řešení a úspěšně zrealizovat projekty „na klíč“. Zaměřujeme se zejména na následující průmyslová odvětví:

 • Energetika
 • Plynárenství
 • Průmyslová infrastruktura
 • Odpadové hospodářství

Zaměřujeme se na trh v České a Slovenské Republice a jsme úspěšní i v zahraničí.Pro naše produktová zaměření nabízíme komplexní služby v investiční výstavbě a to je:

a) Projektování a dodávky

 • Zpracování všech stupňů projektové dokumentace
 • Dodávky dílčích technologických celků
 • Realizace kompletních projektů „na klíč”

b) Expertní a konzultační činnost (Owner engineering)

 • Zpracování studií proveditelnosti
 • Projednávání investičních záměrů s dotčenými orgány státní správy
 • Podpora při získání nezbytných povolení pro zahájení výstavby a provozu
 • Vypracování dokumentace pro výběr dodavatele
 • Technický dozor investora při realizaci projektu

Personální složení

Společnost má zaměstnance převážně s technickým zaměřením, jsme schopni pomocí subdodávek doplnit projektový tým až na 50 pracovníků.