Ukončené projekty

UNIPETROL RPA s.r.o. - BDEP Řešení sulfidových louhů­ Litvínov

Zákazník : UNIPETROL RPA
Projektový manager : Ing. Lenka Gemeriová
Stručný popis OP : Zpracování BDEP na řešení sulfidových louhů

UNIPETROL RPA s.r.o. – BDEP Optimalizace praček benzínů Litvínov

Zákazník : UNIPETROL RPA
Projektový manager : Ing. Lenka Gemeriová
Stručný popis OP : Zpracování BDEP na instalaci praček benzínů

UNIPETROL RPA s.r.o. – BDEP 4314 Výměna dmychadel vzduchu Litvínov

Zákazník : UNIPETROL RPA
Projektový manager : Ing. Lenka Gemeriová
Stručný popis OP : Zpracování BDEP na výměnu dmychadel

UNIPETROL RPA s.r.o. – BDEP Instalace pískové filtrace Kralupy

Zákazník : UNIPETROL RPA
Projektový manager : Ing. Lenka Gemeriová
Stručný popis OP : Zpracování BDEP na instalaci pískových filtrů

UNIPETROL RPA s.r.o. – BDEP 2514 Výměna čerpadel Kralupy

Zákazník : UNIPETROL RPA
Projektový manager : Ing. Lenka Gemeriová
Stručný popis OP : Zpracování BDEP na výměnu čerpadla

EnergoFuture, a.s. - Vypracování technického posudku – teplárna Příbram

Zákazník : EnergoFuture, a.s.
Projektový manager : Michal Drla
Stručný popis OP : Technické posouzení rekonstrukce parních kotlů

PIK s.r.o. – Ocelové konstrukce – Loukov (Čepro)

Zákazník : PIK s.r.o.
Projektový manager : Ing. Josef Mendl
Stručný popis OP : Dodávka a výroba ocelových konstrukcí

METROPROJEKT Praha a.s. – Náměšť – část PD haly oprav a dílen

Zákazník : METROPROJEKT Praha a.s.
Projektový manager : Ing. František Zvelebil
Stručný popis OP : Zpracování kompletní dokumentace

AS CHEMOPRAG, a.s. – Výstavba monobloku na TAP

Zákazník : AS CHEMOPRAG, a.s.
Projektový manager : Ing. František Zvelebil
Stručný popis OP : Studie proveditelnosti

PIK s.r.o. – Ocelové konstrukce - Libavá-výdejna PHM

Zákazník : PIK s.r.o.
Projektový manager : Ing. Josef Mendl
Stručný popis OP : Dodávka a výroba ocelových konstrukcí

ST Servis s.r.o. - EPC dodávka Energocentra Valašské Meziříčí

Zákazník : ST Servis s.r.o.
Projektový manager : Ing. Jan Tomsa
Stručný popis OP : Projekt zahrnující kogenerační jednotku, kompletní napojení inženýrských sítí, stavební část a projekční činnosti.

ŠKODA JS a.s. - JE Dukovany – DC4

Zákazník : ŠKODA JS a.s.
Projektový manager : František Zvelebil
Stručný popis OP : Dokumentace elektro

Synthesia, a.s. – Výměna rozvodu solanky

Zákazník : Synthesia, a.s.
Projektový manager : Ing. Jan Ašer
Stručný popis OP : Hmotná dodávka rozvodů solanky

Synthos S.A.- Redukční stanice páry

Zákazník : Synthos S.A.
Projektový manager : Ing. Jan Ašer
Stručný popis OP : Hmotná dodávka redukční stanice páry

Synthesia, a.s. - Zásobník kapalného fosgenu

Zákazník : Synthesia, a.s.
Projektový manager : Ing. Jan Ašer
Stručný popis OP : Kompletní realizace projektu „Nádrže fosgenu“

Metroprojekt Praha a.s. - Dokumentace pro územní řízení

Zákazník : Metroprojekt Praha a.s.
Projektový manager : Ing. František Zvelebil
Stručný popis OP : Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby

UNIPETROL, a.s. - LR16033 Zvýšení spol. čerpadel - BDEP

Zákazník : UNIPETROL, a.s.
Projektový manager : Ing. Josef Mendl
Stručný popis OP : Dokumentace BDEP

ENERGOSPOL, s.r.o. - Technický dozor investora

Zákazník : ENERGOSPOL, s.r.o.
Projektový manager : Josef Váverka
Stručný popis OP : Provádění technického dozoru investor (část elektro)

Škoda JS a.s. - JE Dukovany - DC2

Zákazník : Škoda JS a.s.
Projektový manager : Ing. František Zvelebil
Stručný popis OP : Dokumentace elektro
Termín realizace projektu : 2018

ENGIE Services a.s. - RICE - Zpracování návodky

Zákazník : ENGIE Services a.s.
Projektový manager : Ing. Josef Mendl
Stručný popis OP : Zpracování technologické návodky demontáže přírub z hřídele technologického zařízení
Termín realizace projektu : 2018

Unipetrol - Příprava plochy pro kotelnu

Zákazník : Raeder & Falge s.r.o.
Projektový manager : Ing. Josef Váverka
Stručný popis OP : Kompletní realizace elektroinstalací v rámci stavby „PŘÍPRAVA PLOCHY PRO KOTELNU EJ“
Termín realizace projektu : 2018

Modernizace TS EKA - Elektrárna Kamýk

Zákazník : MARTIA a.s.
Projektový manager : Ing. František Zvelebil
Stručný popis OP : Projekční práce – RPD modernizace TS1, 2 a EKA do ELCAD 7.8
Termín realizace projektu : 2017

Náměšť - Část PD haly oprav a dílen

Zákazník : METROPROJEKT Praha a.s.
Projektový manager : Ing. František Zvelebil
Stručný popis OP : Zpracování dokumentace DSP a následně RPDS pro koncového zákazníka Armáda České republiky
Investiční náklady projektu : 190 mil. Kč
Termín realizace projektu : 2017

Ekol, spol. s r.o. - Rekonstrukce BIO PLANT 18 MWe, Ivankov

Zákazník : Ekol, spol. s r.o.
Projektový manager : Ing. Roman Klobouček, MBA
Stručný popis OP : Studie úprav pro BIO PLANT 18 MWe, Ivankov, Ukrajina
Investiční náklady projektu : 18 mil. Euro
Termín realizace projektu : 2017

Ekol, spol. s r.o. - Realizační dokumentace chlazení pro teplárnu na biomasu Gospič

Zákazník : Ekol, spol. s r.o.
Projektový manager : Ing. Josef Mendl
Stručný popis OP : Realizační dokumentace chlazení pro teplárnu na biomasu Gospič, Chorvatsko
Investiční náklady projektu : 25 mil. Kč
Termín realizace projektu : 2017

Dávkování výmětu silikovaného papíru - Elektro + I&C

Zákazník : Mondi Štětí a.s.
Projektový manager : Ing. Josef Mendl
Stručný popis OP : Dodávka a montáž kompletní části elektro a kabeláže MaR
Termín realizace projektu : 2017

Více informací zde

Skidy pro skladování LNG Děčín

Zákazník : Chart Ferox, a.s.
Projektový manager : Ing. Josef Mendl
Stručný popis OP : Zpracování projektu modulových potrubních celků pro terminál stáčení, skladování a distribuce LNG Mosjoen 2, Norsko
Investiční náklady projektu : 10 mil. Kč
Termín realizace projektu : 2017

Více informací zde

FANS, a.s. - Projekce potrubí Benkovač

Zákazník : FANS, a.s.
Projektový manager : Ing. František Zvelebil
Stručný popis OP : Zpracování projektových podkladů  strojní části pro stavební část (PS 07 – Cooling system Basic Time Schedule), Chorvatsko
Investiční náklady projektu : 35 mil. Kč
Termín realizace projektu : 2017

UNIPETROL RPA, s.r.o. - Kontrola aparátů

Zákazník : UNIPETROL RPA, s.r.o.
Projektový manager : Ing. Josef Mendl
Stručný popis OP : Provedení statického přepočtu stávajících aparátů 2512-EO0/1,2 a 2512-EO7/1,2 a jejich základů s ohledem na vyšší hmotnost TWT svazků od KHTC
Termín realizace projektu : 2017

CASALE PROJECT a.s. - Zpracování a kompletace dokumentace

Zákazník : CASALE PROJECT a.s.
Projektový manager : Ing. František Zvelebil
Stručný popis OP : Zpracování projektové dokumentace pro obor elektro a M+R na zakázku 1425 MTPD Azomures Romania, Rumunsko
Termín realizace projektu : 2017

FANS, a.s. - Projekční práce - Pregolskaya TEC a Primorskaya TEC

Zákazník : FANS, a.s.
Projektový manager : Ing. Jaroslav Černý (Ing. Roman Klobouček)
Stručný popis OP : Kontrola parametrů plnicích čerpadel, zpracování výkresové dokumentace sběrných nádrží pro chladicí okruh. Návrh chlazení vzduchu rozstřikováním vody. Rusko
Investiční náklady projektu : 20 mil. Kč
Termín realizace projektu : 2017

Čerpání buničiny - DPS

Zákazník : Mondi Štětí a.s.
Projektový manager : Ing. Karel Kroupa
Stručný popis OP : Dodání Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) a dodávka realizační dokumentace
Investiční náklady projektu : 10 mil. Kč
Termín realizace projektu : 2017

Dokumentace dávkování výmětu na PS5 (Mondi)

Zákazník : Mondi Štětí a.s.
Projektový manager : Ing. Karel Kroupa (HIP)
Stručný popis OP : Provedení studie v rozsahu seznamu strojů a zařízení včetně potrubních rozvodů pro dvě varianty
Investiční náklady projektu : 10 mil. Kč
Termín realizace projektu : 2016

INELSEV s.r.o. – OSBL UNIPETROL - Projekt elektro DD2

Zákazník : INELSEV s.r.o.
Projektový manager : Ing. František Zvelebil
Stručný popis OP : OSBL UNIPETROL – projekt elektro DD2 v rámci akce PE3-OSBL PART OF THE POLYETHYLEN PLANT
Investiční náklady projektu : 280 mil. Kč
Termín realizace projektu : 2016

Více informací zde

INELSEV s.r.o. - Studie

Zákazník : INELSEV s.r.o.
Projektový manager : Ing. František Zvelebil
Stručný popis OP : Spoluúčast na zpracování studie rozvodny st. 7521. Studie proveditelnosti v rámci akce PE3-OSBL PART OF THE POLYETHYLEN PLANT
Termín realizace projektu : 2016

VALEO Rakovník - Projektová dokumentace

Zákazník : MPC System, společnost s r.o.
Projektový manager : Ing. František Zvelebil
Stručný popis OP : Projektová dokumentace na připojení linky CP z energocentra (rozváděč RH4), VALEO Rakovník
Termín realizace projektu : 2016

Lovochemie studie - Kotel K9

Zákazník : CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Projektový manager : Ing. Petr Kalenda
Stručný popis OP : Studie čtyř variant doplnění kotle K9 o MaR, ASŘTP a elektročást
Termín realizace projektu : 2016

ZEVO Plzeň - Dokumentace As-built

Zákazník : Plzeňská teplárenská, a.s.
Projektový manager : Ing. František Zvelebil
Stručný popis OP : Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ZEVO Plzeň pro profese strojní, elektro a MaR
Investiční náklady projektu : 1 900 mil. Kč
Termín realizace projektu : 2017

Více informací zde

East Lambeyshore II

Zákazník : OOO „GSI Volgogradskaya firma „NZM“
Projektový manager : Ing. Richard Hylena
Stručný popis OP : Supervize montáže kompresorové stanice na zemní plyn o výkonu 2×4,1 MW, Rusko
Investiční náklady projektu : 42 mil. Euro
Termín realizace projektu : 2017

Více informací zde

East Lambeyshore I

Zákazník : OOO „LUKOIL-Komi“
Projektový manager : Ing. Richard Hylena
Stručný popis OP : Zpracování dokumentace, autorský dozor na stavbě a uvedení do provozu kompresorové stanice na zemní plyn o výkonu 2×4,1 MW, Rusko
Investiční náklady projektu : 42 mil. Euro
Termín realizace projektu : 2016

Více informací zde

Projekty v realizaci

SPOLANA a.s. - Podpůrný tým investora a NEC

Zákazník : SPOLANA a.s.
Projektový manager : Ing. Josef Mendl
Stručný popis OP : Řízení výstavby, kontrola kvality a technického dokumentace

PIK s.r.o. – Nové tankoviště T010/030

Zákazník : PIK s.r.o.
Projektový manager : Ing. Josef Mendl
Stručný popis OP : Řízení stavby

UNIPETROL, a.s. – Nový nástřikový filtr 2413

Zákazník : UNIPETROL, a.s.
Projektový manager : Ing. Lenka Gemeriová
Stručný popis OP : Hmotná dodávka nového nástřikového filtru vč. příslušenství a montáží

UNIPETROL, a.s. - Zvýšení spolehlivosti horkých čerpadel

Zákazník : UNIPETROL, a.s.
Projektový manager : Ing. Josef Mendl
Stručný popis OP : Projekt zahrnující výměnu čerpadel AVD, kompletní napojení do stávajícího systému, stavební část, montážní práce a projekční činnosti.

Metrostav a.s. - Rozšíření CTR Nelahozeves o nádrž H13

Zákazník : Metrostav a.s.
Projektový manager : Ing. Jiří Bechyně
Stručný popis OP : Realizační PD + realizace dodávek a montáží elektro, vč. ŘS a uvedení do provozu

UNIPETROL, a.s. - Výměna spalinových dmychadel – EPC

Zákazník : UNIPETROL, a.s.
Projektový manager : Ing. Roman Lazár
Stručný popis OP : Dodávka nových spalinových dmychadel