Aktuality

Naše společnost zahájila práce na projektu Studie DG v části elektro pro start ze tmy pro SAKO Brno, a.s.

Společnost EG Engineering, a.s. byla vybrána jako generální dodavatel projektu Výměna spalinových dmychadel ve společnosti Unipetrol a.s. Projekt zahrnuje výměnu dvou spalinových dmychadel, kompletní napojení do stávajícího systému, stavební část, montážní práce a projekční činnosti.

Naše společnost uzavřela smlouvu se společností Unipetrol a.s. na projekt Zvýšení spolehlivosti horkých čerpadel AVD, jako EPC dodavatel. Projekt zahrnující výměnu deseti čerpadel AVD a generální opravu dvou čerpadel, kompletní napojení do stávajícího systému, stavební část, montážní práce a projekční činnosti.

Společnost EG Engineering, a.s. se na začátku roku 2019 stala hrdým sponzorem HC Verva Litvínov.

Naše společnost uzavřela smlouvu se společností Unipetrol a.s. na dodávku, montáž a uvedení do provozu dvou nástřikových filtrů včetně kompletního příslušenství.

Dokončení významného projektu – „Redukční stanice páry“ – projekt hmotné dodávky redukční stanice páry byl odevzdán společnosti Synthos S.A.

Dokončení významných projektů – „Výměna rozvodu solanky a Zásobník kapalného fosgenu“ – projekty hmotné dodávky včetně montáží a projekčních prací byly úspěšně odevzdány společnosti Synthesia, a.s.

Na základě rámcové smlouvy se společností Unipetrol a.s. naše společnost v roce 2018 úspěšně pracovala na BDEP dokumentaci pro osm projektů investora.

Úspěšné uvedení do provozu – „EPC dodávka Energocentrum pro ST Servis, s.r.o., Valašské Meziříčí“. Projekt zahrnující kogenerační jednotku, kompletní napojení inženýrských sítí, stavební část a projekční činnosti. Tato EPC dodávka byla dokončena včas, v souladu se Smlouvou o Dílo, a byly úspěšně prokázány všechny garantované parametry.

Dokončení významného projektu – „Studie proveditelnosti – Výstavba monobloku na TAP“, kterou naše společnost realizovala pro AS CHEMOPRAG, a.s.

Naše společnost úspěšně realizovala dodávku ocelových konstrukcí s montáží pro společnost PIK s.r.o., s místem dodávek Libavá a Loukov (výdejna PHM)

Zahájení prací „Optimalizace praček benzínu – dokumentace BDEP pro společnost Unipetrol, a.s.“ – projekt zahrnující kompletní BDEP dokumentaci

Zahájení prací „EPC dodávka Energocentrum pro ST Servis, s.r.o., Valašské Meziříčí “ – projekt zahrnující kogenerační jednotku, kompletní napojení inženýrských sítí, stavební část a projekční činnosti. Uvedení do provozu je plánováno na konec září 2018.

Zahájení prací „Redukční stanice páry“ – projekt byl objednán společností Synthos a byla zahájena jeho realizace.

Zahájení prací „NEC Nové Energetické Centrum -Podpůrný tým investora“ – projekt byl objednán společností Spolana, a.s.. a byla zahájena jeho realizace.

Zahájení prací „Zásobník kapalného fosgenu 2ks, RY 42e“ – pro Synthesia, a.s., Pardubice v měsíci březen 2018

Zahájení prací „Dokumentace DC2 pro JE Dukovany“ – projekt byl objednán společností Škoda JS a.s. a byla zahájena jeho realizace.

Naše společnost uzavřela rámcovou smlouvu s Unipetrol a.s. na provedení inženýrské a projekční činnosti – BDEP

Rozhovor pro odborný časopis All for Power Publikováno dne 13.10.2017 – Zveřejnění rozhovoru s Generálním ředitelem, Ing. Romanem Kloboučkem, v časopisu All for Power na téma odpadového hospodářství, energetiky, EPC kontraktů a rozvoje společnosti EG Engineering, a.s.  Link na PDF

Zahájení prací „Příprava plochy pro kotelnu EJ – Realizace“ – projekt byl objednán v září 2018 společností Raeder & Falge s.r.o. a byla zahájena jeho realizace.

Zahájení prací na „Energetický zdroj Gospič“ – v měsíci září 2017 byly zahájeny práce na zpracování Detail Designu chlazení pro společnost EKOL spol. s r.o.

Dokončení významného projektu – „Dokumentace skutečného stavu technologie ZEVO Plzeň“ –  Dne 27.9.2017 jsme úspěšně dokončili projekt a ten byl úspěšně předán Zákazníkovi.

Dokončení významného projektu – „Zpracování dokumentace chlazení – Benkovač“ – projekt jsme dokončili 2.9.2017 a předali Zákazníkovi.

Dokončení významného projektu – „Zpracování dokumentace, autorský dozor na stavbě, Supervize montáže a uvedení do provozu kompresorové stanice na zemní plyn o výkonu 2×4,1 MW, Rusko“ – projekt jsme dokončili a předali Zákazníkovi. Investiční nákladu projektu jsou 42 mil. Euro.