Aktuality

Společnost EG Engineering, a.s. se na začátku roku 2019 stala hrdým sponzorem HC Verva Litvínov.

Naše společnost uzavřela smlouvu se společností Unipetrol a.s. na dodávku, montáž a uvedení do provozu dvou nástřikových filtrů včetně kompletního příslušenství.

Dokončení významného projektu – „Redukční stanice páry“ – projekt hmotné dodávky redukční stanice páry byl odevzdán společnosti Synthos S.A.

Dokončení významných projektů – „Výměna rozvodu solanky a Zásobník kapalného fosgenu“ – projekty hmotné dodávky včetně montáží a projekčních prací byly úspěšně odevzdány společnosti Synthesia, a.s.

Na základě rámcové smlouvy se společností Unipetrol a.s. naše společnost v roce 2018 úspěšně pracovala na BDEP dokumentaci pro osm projektů investora.

Úspěšné uvedení do provozu – „EPC dodávka Energocentrum pro ST Servis, s.r.o., Valašské Meziříčí“. Projekt zahrnující kogenerační jednotku, kompletní napojení inženýrských sítí, stavební část a projekční činnosti. Tato EPC dodávka byla dokončena včas, v souladu se Smlouvou o Dílo, a byly úspěšně prokázány všechny garantované parametry.

Dokončení významného projektu – „Studie proveditelnosti – Výstavba monobloku na TAP“, kterou naše společnost realizovala pro AS CHEMOPRAG, a.s.

Naše společnost úspěšně realizovala dodávku ocelových konstrukcí s montáží pro společnost PIK s.r.o., s místem dodávek Libavá a Loukov (výdejna PHM)

Zahájení prací „Optimalizace praček benzínu – dokumentace BDEP pro společnost Unipetrol, a.s.“ – projekt zahrnující kompletní BDEP dokumentaci

Zahájení prací „EPC dodávka Energocentrum pro ST Servis, s.r.o., Valašské Meziříčí “ – projekt zahrnující kogenerační jednotku, kompletní napojení inženýrských sítí, stavební část a projekční činnosti. Uvedení do provozu je plánováno na konec září 2018.

Zahájení prací „Redukční stanice páry“ – projekt byl objednán společností Synthos a byla zahájena jeho realizace.

Zahájení prací „NEC Nové Energetické Centrum -Podpůrný tým investora“ – projekt byl objednán společností Spolana, a.s.. a byla zahájena jeho realizace.

Zahájení prací „Zásobník kapalného fosgenu 2ks, RY 42e“ – pro Synthesia, a.s., Pardubice v měsíci březen 2018

Zahájení prací „Dokumentace DC2 pro JE Dukovany“ – projekt byl objednán společností Škoda JS a.s. a byla zahájena jeho realizace.

Naše společnost uzavřela rámcovou smlouvu s Unipetrol a.s. na provedení inženýrské a projekční činnosti – BDEP

Rozhovor pro odborný časopis All for Power Publikováno dne 13.10.2017 – Zveřejnění rozhovoru s Generálním ředitelem, Ing. Romanem Kloboučkem, v časopisu All for Power na téma odpadového hospodářství, energetiky, EPC kontraktů a rozvoje společnosti EG Engineering, a.s.  Link na PDF

Zahájení prací „Příprava plochy pro kotelnu EJ – Realizace“ – projekt byl objednán v září 2018 společností Raeder & Falge s.r.o. a byla zahájena jeho realizace.

Zahájení prací na „Energetický zdroj Gospič“ – v měsíci září 2017 byly zahájeny práce na zpracování Detail Designu chlazení pro společnost EKOL spol. s r.o.

Dokončení významného projektu – „Dokumentace skutečného stavu technologie ZEVO Plzeň“ –  Dne 27.9.2017 jsme úspěšně dokončili projekt a ten byl úspěšně předán Zákazníkovi.

Dokončení významného projektu – „Zpracování dokumentace chlazení – Benkovač“ – projekt jsme dokončili 2.9.2017 a předali Zákazníkovi.

Dokončení významného projektu – „Zpracování dokumentace, autorský dozor na stavbě, Supervize montáže a uvedení do provozu kompresorové stanice na zemní plyn o výkonu 2×4,1 MW, Rusko“ – projekt jsme dokončili a předali Zákazníkovi. Investiční nákladu projektu jsou 42 mil. Euro.